Digital Marketing Strategiyası Qurulması – Rəqəmsal Marketinq

Digital Marketing strategiyası rəqəmsal kanallar vasitəsilə biznes məqsədlərinə çatmaq üçün görüləcək işlərin planıdır. Əsasən Rəqəmsal Marketinq strategiyası həmin online kanallar üzrə ayrılıqda hansı fəaliyyətlərin görüləcəyini, digital marketing KPI-larını, istifadə olunacaq taktikaları əhatə edir. Digital Marketing…

Digital Marketing Büdcəsi Necə Planlanır? – Rəqəmsal Marketinq planı

Digital Marketing Büdcəsi Necə Planlanır? – Rəqəmsal Marketinq planı

Digital marketing fəaliyyətinə başlamazdan öncə büdcə planlaması çox vacibdir. Şirkətlər büdcəni proqnozlar əsasında təyin etməli və biznes hədəflərinə çatarkən büdcəni səmərəli istifadə etməyə diqqət yetirməlidir. Rəqəmsal kanallar üzrə marketinq fəaliyyətində reklam və işin icrasına çəkilən xərclər mövcud bazar vəziyyətinə və məhsul və ya xidmətin mövcud mövqeyindən çox asılıdır.

Digital Marketing barədə bu qədər yazmışam. Yeni paylaşımlar üçün sizi bir qədər gözlədəcəm. Əgər öyrənmək istədiyiniz və haqqında məzmun hazırlamağımı istədiyiniz mövzular varsa mənə yaza blərsiniz. Rəqəmsal Marketinqi öyrəndiyiniz üçün təşəkkür edirəm!

Digital Marketing barədə bu qədər yazmışam. Yeni paylaşımlar üçün sizi bir qədər gözlədəcəm. Əgər öyrənmək istədiyiniz və haqqında məzmun hazırlamağımı istədiyiniz mövzular varsa mənə yaza blərsiniz. Rəqəmsal Marketinqi öyrəndiyiniz üçün təşəkkür edirəm!